Potvrzuji, že jsem si přečetl zvláštní ustanovení, které budu respektovat, jak v den závodu tak i při vyplňovaní přihlášky.
Veškerý údaje, které vyplním, budou pravdivé!!!!
Souhlasím Nesouhlasím

Nezapomeňte po přihlášení na zaplacení zálohy startovného na účet 2102546118/2700, která činí 1000 Kč. Jako variabilní symbol prosím uveďte vaše pořadové číslo přihlášení.